• Gaziantep'te Düzenlenen Çalıştaya Kadın Danışma Merkezi de katılarak sorunun çözümüne katkı sağlayabilmeyi amaçlamıştır.

KİKO El Kitabı ve materyalleri Kadın Danışma Merkezinde

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi, kadınların ve çocukların her türlü desteği alması adı altında çalışmalarına ve etkinliklerine devam etmektedir. Avrupa Konseyi'nin özellikle çocuğun yüksek menfaatinin en ön planda tutulması gerekliliğini vurgulayan Lanzarote Sözleşmesinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla destek verdiği ve Uluslararası Çocuk Merkezi ile işbirliğinde yürütülen "Beşte Bir" kampanyası ülkemizde de uygulanmaktadır. Avrupa Konseyi tarafından yürütülen projenin Ülkemizde tek elden yaygınlaştırılması ve sürdürülmesi amacıyla kampanya ile ilgili kitap ve broşürler Türkiye Belediyeler Birliğinizce dağıtılmaktadır. Kiko kitapçık ve materyallerinin basımında Avrupa Konseyi ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye Belediyeler Birliği yetkili kuruluş olarak belirlenmiştir. Kadın Danışma Merkezine gelen tüm danışanlarımız için, yapılan tüm etkinliklerdeki katılımcılar ve kurumlar arası işbiliği neticesinde onların ulaştıkları tüm kesim dahil olmak üzere, bu materyaller ile daha geniş bir kesime ulaşmayı hedefliyoruz.

Kadın Dostu Kent Nevşehir!

Nevşehir Tanıtım Videosu